Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad qualifiziert; Qualifizierung; Qualität do češtiny


qualifiziert = způsobilý, odborně zdatný, odborně vzdělaný, schopný, popsaný, posuzovaný, kvalifikován, kvalifikuje, kvalifikujte, schopni, popsanými

e Qualifizierung = způsobilost, hodnocení, posuzování, schopnost, zvyšování kvalifikace, získání kvalifikace, kvalifikování, dosažení kvalifikace, dosažení, zvýšení kvalifikace, získání

e Qualität = jakost, hodnota, dobrá vlastnost, stupeň přesnosti, stupeň lícování, druh, kvality, jakosti


Next: Qualitätsmerkmal; Qualitätssicherung; Qualm    Relativität; Relaxationszeit; relevant