Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad quälen; Quälerei; Quelle do češtiny


quälen = trápit, trýznit, mučit, mořit, sužovat, soužit, utrápit, ztrýznit, mordovat

e Quälerei = trápení, útrapy, trampoty, trýznění, týrání

e Quelle = zřídlo, zdroj, původ, příčina, počátek, zdroje, prameny, vodní zdroj, výron, vývěr, emisní elektroda u tranzistoru s řídicím polem, ohnisko


Next: quellen; Quellenbesteuerung; Quengelei    Report; repräsentieren; repräsentiert