Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad platzende; platzieren; Platzierung do češtiny


platzende = praskající, třaskající, vybuchující, pukající, prskající

platzieren = postavit, investovat kapitál, prodat akcie, prodat, umisťovat, umísťovat, umístit kapitál

e Platzierung = ukládání (peněz), investování (peněz), prodej (akcií), umístění, investování kapitálu, prodej akcií, uložení, ukládání, umístění kapitálu, ukládání kapitálu


Next: Platzregen; platzte; Platzwechsel    Quittung; Quote; Rabatte