Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad planlos; planmäßig; plantschen do češtiny


planlos = nepromyšleně, neplánovitý, neplánovaně, nesoustavný, bezplánovitý, nazdařbůh, bez plánu

planmäßig = předpokládaný, tabulkový, pravidelný, plánovitý, podle plánu, promyšlený, soustavný, systematický, metodický, záměrný, podle záměru, pravidelně

plantschen = šplíchat se, cákat se ve vodě, šplíchat se ve vodě, cákat, šplouchat


Next: plappern; Plastik; plastisch    Querbalken; Querschnitt; Querschwingung