Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad ordnete; ordneten; Ordnung do češtiny


ordnete = urovnal, uspořádal, pořádal, orientoval, seřadil, srovnal, řadil, reguloval, roztřídil

ordneten = pořádali, rovnali, srovnali, seřazovali, urovnali, uspořádali, regulovali

e Ordnung = kázeň, disciplína, pořádání, řazení, pořadí, zřízení, řád, zákon, pravidlo, třída, uspořádanost, rovnání


Next: ordnungsgemäß; ordnungsmäßig    pochen; Podest; Poesie