Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad offensichtlich; offenstehen; offeriert do češtiny


offensichtlich = zjevný, zřejmý, evidentní, očividný, patrně, zřejmě, zjevně, očividně, jasně, patrno

offenstehen = být otevřeno, zůstat nevyřešený, stát otevřený, být otevřen, být nezaplacený

offeriert = nabízí, oferován, nabízen, oferovali, nabízeli, nabízený, nabídnutý, oferovaný


Next: Offert; Offerte; Offizin    platzende; platzieren; Platzierung