Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad offenkundig; offenlegen; Offenlegung do češtiny


offenkundig = zřejmě, patrný, patrně, zjevný, zjevně, obecně známý, očividný, všeobecně známý, notorický, známý, jasný

offenlegen = prohlásit (starý tvar), zveřejnit, oznámit, vyjít najevo, ukázat se

e Offenlegung = zveřejnění, prohlášení, vyjasnění, vyložení, oznámení (čeho), veřejné prohlášení, přiznání


Next: offensichtlich; offenstehen; offeriert    Plattierung; Platz; platzen