Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad oder; offen; offenbar do češtiny


oder = anebo, neboli, či, čili, aneb, neb, buď

offen = volný, nechráněný, nekrytý, nerozhodnutý, nezaplacený, neuhrazený, nepokrytý, prostranný, přístupný, nehraněný, přerušený, s otevřeným koncem

offenbar = zjevný, zřejmý, očividný, evidentní, zřetelný, volný, patrně, zřejmě, očividně, zjevně, zřetelně, vůčihledě


Next: offenbaren; offenbart; Offenbarung    Plateau; Platine; platt