Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad obgleich; obig; Objekt do češtiny


obgleich = ačkoli, ačkoliv, byť, třeba, třebaže, jakkoli

obig = výše uvedený, nahoře uveden, shora uvedený, výše zmíněný, předešlý

s Objekt = předmět, věc, hmotný předmět, stavba, budova, nemovitost, entita, cíl


Next: objektiv; obliegen; Obligation    Plan; planen; Planetenradachse