Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad nutzen; Nutzen; Nutzinhalt do češtiny


nutzen = použít, užívat, používat (4. p.), prospět, využít, využívat, využitkovat, zužitkovat, být k užitku, prospívat, užít, být užitečný

r Nutzen = užitek, výtěžek, zisk, užitkovost, efekt, požitek, výhoda

r Nutzinhalt = užitečný obsah, užitný obsah, užitkový obsah, zásobní prostor, zásobní objem, užitečný objem


Next: Nutzlast; Nutzleistung; nutzlos    Phantasterei; phantastisch; Phase