Německý slovník PC Translator

Velký německý slovník PC Translator - německo-český a česko-německý slovník


 
Mimořádně rozsáhlý Velký německý slovník od firmy LangSoft. Slovník má rozsah několika knižních slovníků. Obsahuje nejen všeobecnou, ale i odbornou slovní zásobu velkého rozsahu, frazeologii a velké množství slovních spojení. Nová verze umožňuje i výuku uživatelem vybraných slov.
abb...