Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad nachgewiesen; nachgiebig; Nachgiebigkeit do češtiny


nachgewiesen = dokázáno, prokázáno, prokázali, dokázaný, doložen, prokázaný, doložený

nachgiebig = pružný, vláčný, povolný, ústupný, ohebný, poddaný, sedavý, shovívavý

e Nachgiebigkeit = ohebnost, vláčnost, povolnost, ústupnost, odolnost


Next: nachhaltig; nachhelfen; nachholen    Optionsanleihe; optisch; ordentlich