Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad nachbeten; nachbezahlen; nachbilden do češtiny


nachbeten = opakovat předříkávanou modlitbu, bezmyšlenkovitě opakovat (obraz.), bezmyšlenkovitě odříkávat (obraz.), papouškovat, odříkávat

nachbezahlen = dodatečně doplatit, dodatečně uhradit, doplatit, později zaplatit, uhradit dodatečně

nachbilden = kopírovat, napodobit, napodobovat, reprodukovat, rekonstruovat, modelovat, být obdobou, padělat, zobrazit, přebudovat (4. p.)


Next: Nachbildung; Nachbohren; nachdatieren    obwalten; obwohl; ochsig