Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad meiden; Meier; mein do češtiny


meiden = stranit se, vyvarovat se, vystříhat se, minout, míjet

r Meier = správce, šafář, nájemce dvora, majitel dvora, mařinka

mein = moje, svůj, svoje, mé, své, má, svá, mým


Next: meine; meinem; meinen    Nachlassen; Nachlauf; nachmachen