Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad materiell; Matrix; Matrize do češtiny


materiell = materiální, věcný, tělesný, peněžní, finanční, materiálový, hmotněprávní, hmotařský, materiálně, věcně

e Matrix = základní fáze, matice, síť, pole, matematická matice, ložisko, základní hmota, trámčina

e Matrize = průvlak, matrice, lisovnice, střižnice, matice, forma, písmová matrice, matička, raznice


Next: Matsch; matt; Matte    nachdem; nachdenken; Nachdenken