Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad maßgeblich; maßlos; maßregeln do češtiny


maßgeblich = rozhodný, autoritativní, podstatné, směrodatný, určující, podstatný, hlavní, směrodatně, rozhodující

maßlos = bezmezný, bezuzdný, nemírný, bezměrný, nekonečný

maßregeln = disciplinárně zakročit, pokárat, přísně pokárat, disciplinárně potrestat, kárat


Next: Maßstab; Maßzahl; Match    Nachbehandlung; nachbessern; nachbestellen