Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad leidend; Leidtragende; Leihe do češtiny


leidend = trpný (gram.), churavý, chorý, nemocný, chorobný, strádající

r Leidtragende = nesoucí následky, doplácející, truchlící, truchlící pozůstalý, nesoucí důsledky

e Leihe = pronajímání, půjčovna, zastavárna, pronajmutí, zápůjčka, půjčka, výpůjčka


Next: leihen; Leihwagen; leimen    materiell; Matrix; Matrize