Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad kulant; kultivieren; kultiviert do češtiny


kulant = solidní, kulantní, milý, úslužný, ochotný, pozorný

kultivieren = obdělávat, zušlechťovat, pěstovat, vzdělávat, zúrodnit, vzdělat, šlechtit, obdělat (4. p.), zdokonalovat (4. p.)

kultiviert = kultivovaný, kultivoval, pěstuje, pěstoval, vzdělaný, obdělává, zušlechťuje, zušlechťoval, podporovaný


Next: Kultur; Kummer; Kumpel    Leitung; Leitungsband; Leitungsnetz