Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad kriegen; Kriegsgegner; Kriegsgeschichte do češtiny


kriegen = sehnat, dosáhnout (čeho), chytit (koho), dopadnout, válčit, dostat, dočká, dostávat

r Kriegsgegner = válečný soupeř, protivník ve válce, odpůrci války, pacifista, válečný protivník

r Kriegsgeschichte = dějiny války, příběh z války, historie válek, vojenská historie, válečné dějiny


Next: Krimskrams; Krippe; Krise    Leistungsfaktor; leistungsfähig