Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad kodiert; Koeffizient; Kofen do češtiny


kodiert = kódoval, kódovaný, zakódovaný, programuje, programoval

r Koeffizient = koeficient, činitel, faktor, číselná konstanta, všechny jsou typ U, konstanta

r Kofen = prasečí chlívek, holubník, malý byt, špatný byt, díra (vulg.), zabednění, chlívek, kotec


Next: Kofferraum; Kohärenz; Kohl    kritisch; kritzeln; Krone