Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad impfen; implementiert; Implementierung do češtiny


impfen = roubovat, štěpovat, naočkovat (4. p.), vštípit (naočkovat, 4. p.), vsugerovat (vštípit, 4. p.)

implementiert = implementován, realizoval, realizován, oživoval, oživován

e Implementierung = implementace, realizace, oživování, impletace, naplnění, uskutečnění, zavádění


Next: importiert; Impotenz; Impuls    Kasse; Kassenbestand; Kassenschein