Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad immerhin; Immunität; Imperativ do češtiny


immerhin = ať, v každém případě, přece jen, přesto, jen, stále ještě, aspoň

e Immunität = nedotknutelnost, odolnost, vzdornost, imunity, imunitu, odolnost proti nákaze

r Imperativ = rozkazovací způsob, příkaz, rozkaz, požadavek, rozkazovací způsob slovesný


Next: impfen; implementiert; Implementierung    Kasino; Kaskadenschaltung; Kassation