Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad illegal; Illegitimität; Illumination do češtiny


illegal = nezákonný, protizákonný, nelegální, ilegálně, nezákonně, protizákonně, nelegálně

e Illegitimität = nezákonnost, neoprávněnost podle zákona, nemanželskost, nelegitimnost, ilegitimnost

e Illumination = slavnostní osvětlení, iluminace, barevná kresba, kolorování, osvětlení


Next: Illustration; illustrieren; illustriert    Karteikarte; kartiert; Kartoffel