Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad huldigen; Humbug; hungrig do češtiny


huldigen = vzdávat úctu, klonit se (k čemu), vzdát hold (někomu), vzdávat hold, přísahat věrnost

r Humbug = humbuk, šalba, nesmysl, balamucení, šarlatánství

hungrig = lačný, dychtivý, hladov, hladově, lačně, zlačnělý


Next: Hure; hurtig; hübsch    Kaltverformung; Kamera; Kameradschaft