Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad höchst; Höchstbelastung; Höchstbetrag do češtiny


höchst = svrchovaný, řádově nejvyšší, nejvyšší měrou, největší měrou, krajní, nejvýš, nanejvýš, nejvýše, maximálně, super vysoký

e Höchstbelastung = největší zatížení, nejvyšší zatížení, maximální zatěžování, maximální zátěž, největší zátěž

r Höchstbetrag = maximální částka, nejvyšší suma, kontingent, limitní částka, nejvyšší peníz


Next: Höchstgrenze; Höchstleistung    Kabelbaum; Kabelgraben; Kabelkanal