Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad heiraten; heischen; heiß do češtiny


heiraten = oženit se (s kým), vdát se (za koho), provdat se, uzavřít sňatek, brát se, vzít se, vzít si za muže, oženit, vezmou se

heischen = vyžadovat, očekávat, poroučet, požadovat, prosit

heiß = vřelý, parný, prudký, perný, horoucí, žhavý, palčivý, rozpálený, silně vyzařující, vroucně, horko, jmenuj


Next: heißen; Heizanlage; heizen    immerhin; Immunität; Imperativ