Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad graben; Graben; Grad do češtiny


graben = rýpat, kypřit, hrabat, kopat, hloubit, vykopávat

r Graben = strouha, příkopová propadlina, rýha (průzkumná), zářez (v lomu), koryto, kanál, stoka, náhon, jáma, šachta, zákop, okop

r Grad = důstojnost, hodnost, postavení, akademický titul, míra, stupeň teplotní, stupeň úhlový, stupeň zeměpisný, úroveň, stupně, stupňů


Next: grade; graduieren; Grafik    heißen; Heizanlage; heizen