Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad gleichrichten; gleichsam; gleichstellen do češtiny


gleichrichten = vyrovnat, usměrňovat, vyrovnávat, narovnávat, narovnat

gleichsam = jako, jakoby, jaksi, téměř, skoro

gleichstellen = vyrovnat, srovnat, položit sobě rovným, postavit na roveň, rovnat se, jednat rovnocenně, postavit na roveň (komu), zrovnoprávnit


Next: Gleichstellung; Gleichung; gleichwertig    Heckklappe; Heer; Hefe