Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad gleichartig; gleichbedeutend; gleichbleibend do češtiny


gleichartig = homogenní, analogický, stejného druhu, podobný, stejný, srovnatelný

gleichbedeutend = stejného významu, synonymní (gram.), stejně významný, jednoznačný, stejnoznačný, totožný, rovnocenný

gleichbleibend = zůstávající nezměněný, stálý (starý tvar), zůstávající nezměněné, konstantní, zůstávající beze změny


Next: gleichen; gleichfalls; gleichförmig    Hebebühne; Hebegerät; Hebel