Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad gespalten; gespaltet; Gespann do češtiny


gespalten = rozpolcený, rozříznutý, rozštípnutý, rozdělený, rozeklaný, rozsekaný, rozseknutý, rozštípaný, rozpuklý

gespaltet = rozdělen, rozštěpil, rozštípán, rozštěpen, rozsekl, štěpen, štěpil, rozříznutý, rozštěpený, štípaný, rozsekaný, rozseknutý

s Gespann = spřežení, tým, souprava, jízdní souprava (motorové vozidlo s přípojným vozidlem, vozidlo s přívěsem, vozidlo s návěsem, jízdní souprava (motorové vozidlo s přípojným vozidlem), souprava pro lití spodem


Next: gespannt; gespannter; gespart    Gräuel; gräulich; greifbar