Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad gesetzt; gesetzwidrig; gesichert do češtiny


gesetzt = vážný, klidný, ustálený, usazený, nasazený (hráč), uvedený, stanovený, posazený, sázený, nasázený, sražený, usedl

gesetzwidrig = ilegální, neodpovídající zákonu, odporující zákonu, nezákonný, nelegální, protiprávní

gesichert = zajistil, pojištěný, zajištěny, zajištěná, chráněný, zabezpečený, zajištěn, bezpečný, střežený


Next: Gesicht; gesichtet; Gesichtsausdruck    Gratifikation; grau; grauenhaft