Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad gesetzlich; gesetzlichen; gesetzmäßig do češtiny


gesetzlich = ze zákona, vyplývající ze zákona, uzákoněný, zákonný, legální, legitimní, zákonitý, zákonně, zákonem

gesetzlichen = uzákoněný, legální, ze zákona, zákonitý, úřední

gesetzmäßig = zákonitý, v duchu zákona, legální, podle zákonů, pravidelný (zákonitý), podle zákona


Next: gesetzt; gesetzwidrig; gesichert    Gram; Grat; gratfrei