Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad geschlachtet; geschlagen; Geschlecht do češtiny


geschlachtet = porážen, zabíjel, zabíjen, vražděn, zabíjený

geschlagen = rozbil, udeřil, bili, tloukli, tepán, tepal, tepaný, bitý, poražený, zabitý

s Geschlecht = sexus, rod, pokolení, generace, gramatický rod, plemeno, plémě, kmen, lidský věk, pohlavní orgány


Next: geschleift; geschleppt; geschleudert    gleichrichten; gleichsam; gleichstellen