Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad gescheuert; Geschichte; Geschichten do češtiny


gescheuert = odrbaný, odrhnutý, odřený, oškrábaný, prohrabaný, rozedřený, rozškrabaný, smytý

e Geschichte = historie, dějepis, příhoda, událost, příběh, povídka, historka, věc, záležitost, lež, vylíčení, vypravování

e Geschichten = příhody, příběhy, povídky, věci, záležitosti


Next: geschichtet; Geschick; geschickt    gleichen; gleichfalls; gleichförmig