Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad geholt; gehorchen; Gehölz do češtiny


geholt = dojel, došel, vyvezen, vybojoval (sport.), uhnal, nabral (dech), přivezl, přinesl

gehorchen = poslouchat, uposlechnout, reagovat (nač), poslechnout, být poslušný

s Gehölz = houština, dřevina, mlází, les, houští, háj


Next: Gehör; gehören; gehörend    geschützt; Geschwätz; geschwätzig