Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad gehen; gehetzt; gehoben do češtiny


gehen = chodit, kráčet, šlapat, odjíždět, odjíždět (o vlaku), ubírat se (kam), odebrat se, běžet (za kým), ujít, zajít, lézt, probíhat

gehetzt = štván, popuzoval, popuzován, hnal se, poštvával, pronásledoval, pronásledován, pospíchal

gehoben = vzletný, nadnesený, zvedal, zvedán, urovnán, urovnal, povznesený o náladě, pozdvižený, nadprůměrný, zvýšený


Next: geholt; gehorchen; Gehölz    geschrumpft; geschult; geschüttelt