Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad gegenwärtig; Gegenwirkung; Gegenzug do češtiny


gegenwärtig = nynější, dnešní, přítomný, nyní, v současné době, v současnosti, toho času, současně, přítomen, co utkví v paměti, soudobý, současné

e Gegenwirkung = reakce (fys.), protipůsobení, vzájemné působení, opačné působení, opačná reakce, odvetná činnost, kontrolní vážení, opačný účinek, protiopatření, zpětné působení


Next: geglichen; geglückt; geglüht    geschieden; geschildert; Geschirr