Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad funktionell; funktionieren do češtiny


funktionell = funkčně, logicky, funkcionální, činný, účinný

funktionieren = běžet, působit, být v činnosti, být v chodu, být v provozu, účinkovat, konat, fungovaly


Next: Funktionsfähigkeit; Funktionsprüfung    Gehör; gehören; gehörend