Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad früher; frühzeitig; Frühzündung do češtiny


früher = bývalý, předchozí, ranější, časnější, útlé (mládí), dřív, dříve, kdysi

frühzeitig = raný, brzký, předčasný, předčasně dospělý, dřívější, časně, brzy, brzo, včas, časné, časným

e Frühzündung = předčasný zápal, samozápal před zážehem, předčasné zapálení, předčasné vznícení, předpal


Next: Fuchs; Fuge; Fugen    gehauen; Gehänge; Gehässigkeit