Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad fruchtbar; fruchtlos; früh do češtiny


fruchtbar = úrodný, žírný, živný, fertilní, užitečný, úspěšný

fruchtlos = neúrodný, marný, neúspěšný, marně, neplodně, bezvýsledný, neužitečný (marný)

früh = časný, raný, předčasný, útlý (raný), ranní, brzo, brzy, časně, záhy, ráno, zrána, dříve


Next: früher; frühzeitig; Frühzündung    Gehaltes; gehandelt; geharrt