Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad fremd; fremdartig; Fremde do češtiny


fremd = neznámý, nezvyklý, neobyčejný, cizokrajný, zahraniční (cizí), přespolní, vzdálený, lhostejný, chladný, cize

fremdartig = cizorodý, nezvyklý, neobvyklý, neobyčejný, zvláštní, nekonvenční, neznámý (podivný), exotický

e Fremde = cizinka, cizinec, neznámý člověk, cizí člověk, host, návštěvník


Next: Fremdkapital; Fremdzeichen; Frequenz    Gegenkraft; Gegenleistung; Gegenmittel