Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad freigesetzt; Freihandelszone; freihändig do češtiny


freigesetzt = uvolňován, uvolnil, propuštěn, propustil, propuštěni

e Freihandelszone = pásmo volného obchodu, svobodné pásmo, zóna volného obchodu, zóna svobodného obchodu, bezcelní zóna

freihändig = z volné ruky, volný, na volném trhu, od ruky, vlastnoručně


Next: freilassen; Freilauf; freilegen    gefunden; Gefüge; Gefügeausbildung