Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad festmachen; festnehmen; Festpunkt do češtiny


festmachen = upevnit, upevňovat, zpevnit, zatýkat, smluvit (co s kým)

festnehmen = zadržet koho, zatknout, zatknout koho, arestovat, zajistit, aretovat

r Festpunkt = pevná řadová čárka, pevná řadová tečka, kotevní blok, pevný bod, reper, základní bod, měřický bod, pevná řádová čárka


Next: festsetzen; feststehend; feststellen    Funktionsfähigkeit; Funktionsprüfung