Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad festbinden; Feste; fester do češtiny


festbinden = pevně přivázat, svázat, spoutat, zavázat, přivázat

e Feste = pilíř, celina, svátky, pevnost, tvrz, slavnosti, obloha (básnicky), masív

fester = tuhý, pevněji, nepohyblivé, neporušené, tvrdé, stabilních


Next: festgehalten; festgelegt; festgemacht    Fuchs; Fuge; Fugen