Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad fertigen; fertiggemacht; fertiggestellt do češtiny


fertigen = vyrobit, hotovit, zhotovit, zhotovovat, vyhotovit, udělat, dokončit, odeslat, vypravit, podepsat, podepsat listinu, dokončovat (4. p.)

fertiggemacht = chystán, dohotoven, přichystán, chystal, přichystal, dodělaný, dohotovil

fertiggestellt = dohotoven, doděláván, dodělaný, dokončený, hotová


Next: Fertigkeit; fertigmachen; Fertigmachen    Frontantrieb; Frontplatte; Frosch