Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad fehlgeschlagen; Fehlgriff; fehlschlagen do češtiny


fehlgeschlagen = nezdařil, nezdařen, nezasažen, nezasáhl, nezdařený, nepovedený

r Fehlgriff = omyl, nedopatření, přehmat, chybné hmátnutí, hmátnutí, pochybení, chybné uchopení

fehlschlagen = uhodit vedle, nezdařit se, selhat, udeřit vedle, setkat se s nezdarem, selhávat, zklamat


Next: Fehlstelle; Fehltritt; Fehlzündung    freilassen; Freilauf; freilegen