Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad eventuell; evident; exakt do češtiny


eventuell = možný, případný, eventuálně, případně, po případě, popřípadě, eventuální, -ě

evident = zřejmý, patrný, nepochybný, axiomatický, patrně, zjevný, zřetelný, dobře viditelný, jasný, očividný, zjevně

exakt = přesný, exaktní, zevrubný, důkladně, důkladný, přísně vědecký, podrobný


Next: examinieren; exekutieren; Exekution    feurig; Fiduziar; fiel