Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad etablieren; etabliert; Etage do češtiny


etablieren = zakládat, založit, zřídit, usadit se, etablovat se, zařídit, upevnit, etablovat

etabliert = zařizuje, zařizoval, zakládá, zakládal, zavedený, založil, zřídil, zřízen, založen, ustálený, etablovaný, umístěný

e Etage = patro, podlaží, poschodí, horizont, obzor, pracovní plošina, řez lomu, ústup, dno


Next: Etappe; ethisch; Etikett    Fettabscheider; fetten; Fetzen