Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erzwingen; erzwungen; Eskalieren do češtiny


erzwingen = vymoci, vymoct, vymoci si, vymoct si, donutit

erzwungen = vynucený, vnucený, vymohl, vynucen, nucený, donutil

s Eskalieren = rozšiřování, rozšíření, vyostření, vyostřování, vystupňování


Next: Essen; Essenz; Estrich    Feststellhebel; Feststellung; Festwert