Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad erziehen; erzielen; erzittern do češtiny


erziehen = odchovat, odchovávat, pěstovat, utáhnout náklad, vychovat

erzielen = dosahovat, docílit, dospět, nabýt, nabývat, dospět k (4. p.), dosíci, docílíme

erzittern = zatřást se, třást se, otřást se, rozechvět se, chvět se, zatřepat se, zatřepotat se


Next: erzogen; erzürnen; erzürnt    festmachen; festnehmen; Festpunkt